So, I close my eyes to old ends

         and open my heart to new beginnings

Psykologspesialist Marianne Sletvold

MS Psykologtjenester AS

MS Psykologtjenester AS er et privat helseforetak, eid og drevet av Marianne Sletvold.  Jeg samarbeider med forsikringsselskap, NAV, bedriftshelsetjenester, arbeidsgivere, fastleger og psykiatrisk sykehus / DPS.

Det er ingen ventetid.

Jeg tilbyr også tjenester innenfor fagfeltene ledelse, organisasjonsutvikling og coaching.

Les mer om MS Psykologtjenester AS

Terapi og Parterapi

Forskning dokumenterer at en vellykket terapeutisk prosess betinger en trygg allianse mellom pasient og psykolog. Derfor er det  første møtet  viktig, for å avklare forventninger og problemstillinger.  Gitt god kjemi og et gryende godt samarbeidsklima, lager vi sammen en plan for det videre terapeutiske arbeidet.

Les mer om terapi

Ledelse - OU - Coaching

Ledercoaching kan omhandle organisatoriske utfordringer, spesielle leder-problemstillinger og personlige utfordringer i utøvelse av lederrollen.  Coaching kan føre til skreddersydde team-prosesser, konfliktløsning eller organisatoriske endringer.

Coaching kan gis individuelt, for eksempel innenfor stikkordene livsstil, karriereomstilling, prestasjonsangst og selvhevdelse.

Gruppecoaching kan gi en ekstra dimensjon i utviklingsprosessen.

Les mer om coaching

Spørsmål eller timebestilling?

 

Kontaktinformasjon
Schiøtz gate 5-7 (2. etg), 4008 Stavanger
90036035
mariannesletvold@me.com