Ledelse/org.utvikling - Coaching

Coaching som metode for personlig utvikling
Kan det være at du selv står i veien for å oppnå dine drømmer og mål i livet?  Fordi du tenker at det er umulig?  Fordi du tror du ikke har det i deg?

  • Ideer og lyst til å forsøke noe nytt, men ikke helt tør
  • Prestasjonsangst som hemmer
  • Tør ikke ta de utfordringer som byr seg
  • Tvil og tro på egen kompetanse/selvtillit

Coaching i grupper

Arbeid med personlig utvikling i grupper gir mer støtte og tilbakemelding til deltakerne, som man ikke får når man har individuelle samtaler.  Det kan være en ekstra utfordring og tilføre nye mestringsressurser gjennom prosessen.

Klinisk coaching

Av og til i prosessen kan det avdekkes kliniske årsaker som grunn for klientens arbeidsrelaterte vansker. Da kan du velge å ta tak i det i form av det jeg kaller klinisk coaching.

Coaching innen ledelse, organisasjonsatferd og karriereutvikling
Coaching er samtaler med en erfaren og profesjonell mentor som har som mål å utfordre egne ressurser og utvikle nye ferdigheter og mestringsstrategier.  Metoden  benyttes oftest for individuelle samtaler, men kan også benyttes i små grupper.  Aktuelle tema kan være

  • Karriereomstilling og utvikling
  • Spesifikke problemstillinger / utfordringer som man ønsker å drøfte med en profesjonell og nøytral partner
  • Egen organisasjonsatferd – et ønske om å forstå og bli bevisst egen atferd og hvordan den påvirker egen utvikling og folder seg ut i arbeidsmiljøet

 

Spørsmål eller timebestilling?

 

Kontaktinformasjon
Schiøtz gate 5-7 (2. etg), 4008 Stavanger
90036035
mariannesletvold@me.com