Terapi

Psykoterapi
Psykoterapi-forskning viser at den viktigste faktor for en vellykket terapeutisk prosess er kvaliteten på relasjonen mellom pasient og terapeut.  Derfor starter det med deg og meg, at vi får en god kjemi.  Så kan vi jobbe med ulike psykologiske tilnærminger og verktøy.

Problemstillinger som ofte dukker opp er:

  • Stress- og stressmestring
  • Angst / uro og tanker som ikke lar seg styre
  • Depresjon og bekymringstanker
  • ”Møtt veggen” – tappet for energi
  • Kaos-følelser som  ikke lar seg styre
  • Støtte i en livskrise
  • Plagsomme traume-minner som svekker kvaliteten på livet her og nå
  • Utfordrende samlivs- og familiesituasjoner
  • Svekket selvtillit og manglende følelse av å være god nok

Terapien kan være lang og tidvis krevende som i traume-terapi, men kortere forløp har også vist seg å ha god effekt.

Terapi er egentlig en reise i egenutvikling. Ofte er det hardt arbeid, men med støtte, viser det seg at det i de aller fleste tilfeller nytter.

Jeg har tro på et eksistensielt og humanistisk perspektiv i min psykologiske tilnærming.  Jeg benytter dokumenterte metoder innen ulike former for terapi. Anerkjente metoder for traumeterapi benyttes, som 3-fase behandlingsmodell, EMDR og Narrativ Eksponeringsterapi.

 

Parterapi – Når sluttet vi å heie på hverandre?
Samliv-kriser og slitasje gjennom år har ofte vært tema når par har tatt kontakt for samtaler. I parterapi kartlegger jeg først og fremst parets tilknytningsstil og kommunikasjonsmønstre og jobber med det.

Jeg er enig med den dyktige psykologen og parterapeuten Sissel Gran når hun reiser de mest sentrale spørsmålene innen tilknytningslengsel og identitetsbekreftelse hos den andre (Sissel Gran:  «Det er slutt» (2016)):

* Er du her for meg?
* Kan jeg stole på deg?
* Bryr du deg om meg?
* Ser du meg?
* Anerkjenner du meg?
* Verdsetter du meg?

Og gjør jeg det samme for deg?

Spørsmål eller timebestilling?

 

Kontaktinformasjon
Schiøtz gate 5-7 (2. etg), 4008 Stavanger
90036035
mariannesletvold@me.com